Retur/ Anulare

Anularea unei înregistrări

Conform OUG 34/2014, Art. 16, Aliniatul l), Organizatorul este exceptat de la rambursarea contribuției de participare in cazul in care decideți anularea înregistrării la evenimentul Maratonul Dragomirnei.

Se permite in schimb transferul contribuției de participare către alt sportiv sau transferul sportivului către o alta proba a evenimentului. Pentru detalii va rugam sa accesați mai jos secțiunea numita “Modificarea înscrierii la probele competiției” a prezentului regulament.

Prin înscriere, plată și participare fiecare participant confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile si regulile de participare la Maratonul Dragomirnei.